Uncategorized3.PUNTHAI ผู้จัดการร้าน/Supervisor/ชงกาแฟ(Barista) กาแฟพันธุ์ไทยสาขา วังน้อย 4 ( เปิดใหม่อยู่ในปั้ม PT เยื้องกับ PTวังน้อย3)

3.PUNTHAI ผู้จัดการร้าน/Supervisor/ชงกาแฟ(Barista) กาแฟพันธุ์ไทยสาขา วังน้อย 4 ( เปิดใหม่อยู่ในปั้ม PT เยื้องกับ PTวังน้อย3)
รับสมัคร 3.PUNTHAI ผู้จัดการร้าน/Supervisor/ชงกาแฟ(Barista) กาแฟพันธุ์ไทยสาขา วังน้อย 4 ( เปิดใหม่อยู่ในปั้ม PT เยื้องกับ PTวังน้อย3)