ตำแหน่งงานภาคกลางตำแหน่งงานว่างจังหวัดกำแพงเพชรรับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต (ไม่จำกัดจำนวน)

รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต (ไม่จำกัดจำนวน)
รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต (ไม่จำกัดจำนวน)