ตำแหน่งงานภาคกลางตำแหน่งงานว่างจังหวัดเพชรบุรีรับสมัคร ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพชรบุรี

รับสมัคร ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพชรบุรี
รับสมัคร ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพชรบุรี