ตำแหน่งงานภาคกลางตำแหน่งงานว่างจังหวัดกำแพงเพชรรับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง (ต้องการด่วน)

รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง (ต้องการด่วน)
รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง (ต้องการด่วน)